Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Tajemnica WodySekret Młodości Howard Murad [KSIĄŻKA]

Tajemnica WodySekret Młodości  Howard Murad [KSIĄŻKA]

36.99

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Dr Howard Murad zostaand#322; nazwany jednym z najbardziej przyszand#322;oand#347;ciowo myand#347;land#261;cych lekarzy ("Vogue") oraz geniuszem w dziedzinie urody ("Elle"). W Tajemnicy Wody ten cieszand#261;cy siand#281; and#347;wiatowand#261; renomand#261; dermatolog i autorytet w dziedzinie procesów starzenia siand#281; wyjaand#347;nia, jak - dziand#281;ki poprawie zdrowia kaand#380;dej komórki ciaand#322;a - moand#380;na spowolniand#263; proces starzenia siand#281; organizmu. Pokazuje, and#380;e najlepszym sposobem uzyskania zdrowia oraz bardziej mand#322;odzieand#324;czego wygland#261;du jest zdolnoand#347;and#263; kaand#380;dej band#322;ony komórkowej do zatrzymania wody. Dziand#281;ki tej ksiand#261;and#380;ce poznajemy jego nowand#261;, naukowo udowodnionand#261; strategiand#281; optymalizacji siand#322;y i zdrowia komórek - Program Kompletnego Zdrowia, majand#261;cy na celu przeciwdziaand#322;anie procesom starzenia siand#281;. Program ten, oparty na ponad trzydziestoletnim doand#347;wiadczeniu badawczym, uzupeand#322;niony jadand#322;ospisem i wspaniaand#322;ymi przepisami, otwiera drogand#281; do czystszej skóry, mniejszej liczby zmarszczek, wiand#281;kszej iloand#347;ci energii i lepszego stanu zdrowia. Dziand#281;ki niemu poznasz:- Tajemnice lepszego zdrowia, samopoczucia i mand#322;odszego wygland#261;du- Odpowiedand#378; na pytanie, dlaczego wszyscy, and#322;and#261;cznie z pracownikami sand#322;uand#380;by zdrowia, powinniand#347;my zapomnieand#263; o wszystkim, czego dotychczas dowiedzieliand#347;my siand#281; na temat starzenia siand#281;- Sposób, w jaki uszkodzone komórki, przepuszczajand#261;c wodand#281;, mogand#261; pogarszaand#263; twój wygland#261;d i zdrowie- Prawdand#281; o tym, w jaki sposób stany zapalne, nawodnienie i inne czynniki naprawdand#281; wpand#322;ywajand#261; na twoje zdrowie- Sposób, w jaki moand#380;na przeciwdziaand#322;aand#263; procesom starzenia siand#281;- Tajniki zwalczania stresu i zmniejszania