Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Tam Aleksander Gawronik

Tam  Aleksander Gawronik

13.80

Producent: Sorus
Kategoria: Książki
Opis: "Tam" to wybór opowiadaand#324; i czand#281;and#347;and#263; dziennika wiand#281;ziennego pisanego przez Aleksandra Gawronika od 7 maja 2001 do 14 maja 2009 r. "Tam" to opis rzeczywistych zdarzeand#324; i miejsc. To subiektywna czand#261;stka prawdy o and#380;yciu wiand#281;ziennym. Autor snuje codzienne, gorzkie obserwacje, a pod pozornym chand#322;odem objawia swand#261; rozpacz, tand#281;sknotand#281; za najbliand#380;szymi, za wolnoand#347;ciand#261;. W ostatnim rozdziale przedstawia swoje obserwacje i wnioski dotyczand#261;ce stanu wiand#281;ziennictwa w Polsce. Fragmenty ksiand#261;and#380;ki ukazaand#322;y siand#281; pierwotnie jako e-book.Aleksander Gawronik and#150; czand#322;owiek o barwnym and#380;yciorysie: prawnik, przedsiand#281;biorca, senator RP. Pracowaand#322; jako wychowawca w areszcie and#347;ledczym, referent, kadrowiec, na stanowiskach kierowniczych w kilku zakand#322;adach paand#324;stwowych. Póand#378;niej zajand#261;and#322; siand#281; prywatnand#261; przedsiand#281;biorczoand#347;ciand#261; (ferma kur, pieczarkarnia, warsztat samochodowy, butik), odniósand#322; sukces finansowy, zakand#322;adajand#261;c sieand#263; kantorów. W 1990 r. znalazand#322; siand#281; na czele listy najbogatszych Polaków tygodnika and#132;Wprostand#148;. W 1991 r. zajand#261;and#322; I miejsce w rankingu and#132;Najlepszy menedand#380;er Europy Wschodniejand#148; czasopisma and#132;Der Capitaland#148;. Dziaand#322;aand#322; w branand#380;y paliwowej, motoryzacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej. W 1993 r. uzyskaand#322; mandat senatora III kadencji z województwa poznaand#324;skiego. W 2001 r. aresztowany pod zarzutem oszustw celnych i podatkowych. Spand#281;dziand#322; w wiand#281;zieniu ponad osiem lat, nigdy nie przyznaand#322; siand#281; do zarzucanych mu czynów. Stara siand#281; o rehabilitacjand#281;.Spis treand#347;ciDziennik wiand#281;zienny / 5Opowiadania / 101Spacer / 102Widzenie / 106Biblioteka / 111Chleb / 117Gabinet doznaand#324; szczególnych / 120Teatrzyk and#132;Straszny domekand#148; / 122Doktor O. / 128Oddziaand#322;owy Trand#261;bka / 134Kot / 137Uwikand#322;anie / 141Raport / 161List do Rzecznika Praw Obywatelskich / 162Policjanci / 164Prokuratorzy / 166Sand#322;uand#380;ba wiand#281;zienna / 170Klasyfikacja / 180Transport wiand#281;and#378;niów / 182Cele mieszkalne / 184Narkotyki, telefony, seks, grypsera i przemoc / 187Biblioteki w aresztach / 189and#346;wietlice, sport, place spacerowe / 191Wyand#380;ywienie / 193Kantyny / 195Sand#322;uand#380;ba zdrowia / 197Zajand#281;cia o tematyce religijnej / 199Samobójstwa / 200Osoby niepeand#322;nosprawne i inwalidzi / 201Finansowanie nowego systemu penitencjarnego / 202Podsumowanie / 206Wnioski / 209List z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich / 211.