Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Techniki informacyjne w badaniach systemowych [KSIĄŻKA]

Techniki informacyjne w badaniach systemowych [KSIĄŻKA]

75.60

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Publikaja poand#347;wiand#281;cona jest problemom badawczym i praktycznym z zakresu informatycznego wspomagania procesów decyzyjnych oraz sterowania w zand#322;oand#380;onych systemach technicznych, ekonomiczno-spoand#322;ecznych i biologicznych. Ksiand#261;and#380;ka moand#380;e peand#322;niand#263; funkcjand#281; nowoczesnego podrand#281;cznika akademickiego wspomagajand#261;cego proces dydaktyczny na wyand#380;szych latach studiów magisterskich i na studiach doktoranckich kierunków technicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich. Moand#380;e byand#263; takand#380;e and#378;ródand#322;em inspiracji do dziaand#322;aand#324; poznawczych i badawczych.