Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

To nie książka Keri Smith

To nie książka  Keri Smith

15.00

Producent: Grupa Wydawnicza K.E. Liber
Kategoria: Książki
Opis: "TO NIE KSIand#260;and#379;KA" to kolejne dzieand#322;o Keri Smith, autorki bestsellera "ZNISZCZ TEN DZIENNIK". Artystka przesuwa granice naszej strefy komfortu jeszcze dalej. To nie jest ksiand#261;and#380;ka, gdyand#380; powstaje z udziaand#322;em czytelnika. Wyand#322;and#261;cznie od niego zaleand#380;y, co siand#281; w niej znajdzie i jak band#281;dzie wygland#261;daand#322; produkt koand#324;cowy. Celem NIE-KSIand#260;and#379;KI jest przekraczanie barier wand#322;asnego umysand#322;u i uruchomienie wyobraand#378;ni. Jeand#347;li to nie ksiand#261;and#380;ka, to co to jest? Odpowiedand#378; naleand#380;y do kaand#380;dego uand#380;ytkownika. "TO NIE KSIand#260;and#379;KA" uczy myand#347;leand#263; nieszablonowo, uand#380;ywaand#263; wyobraand#378;ni i stawiand#263; czoand#322;o wyzwaniom. "TO NIE KSIand#260;and#379;KA" skand#322;ada siand#281; z zadaand#324;, które naleand#380;y wykonaand#263;, aby wyraziand#263; siebie poprzez uczucia, emocje i stosunek do otaczajand#261;cego and#347;wiata. Polecenia majand#261; charakter artystyczny, eksperymentalny i performerski. Moand#380;esz je wykonywaand#263; indywidualnie lub w grupie. Zaryzykuj zostawiajand#261;c ksiand#261;and#380;kand#281; na noc na dworze i zostaand#324; artystand#261; wywieszajand#261;c swoje prace w miejscu publicznym. Zaprojektuj wand#322;asnand#261; planetand#281;, skorzystaj z maszyny do zmiany nastroju oraz wymyand#347;l swoje alter ego. Stwórz ruchomand#261; rzeand#378;band#281; oraz rozwiand#261;and#380; zagadkand#281; zaginionej strony. Zadaand#324; jest mnóstwo, a wszystkie jednakowo twórcze, zabawne i kreatywne. Stwórz swojand#261; wand#322;asnand#261; NIE-KSIand#260;and#379;Kand#280;, zerwij ze schematycznym myand#347;leniem i spójrz na and#347;wiat z zupeand#322;nie innej perspektywy!