Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Tratwa manekina Piotr Wojciechowski

Tratwa manekina  Piotr Wojciechowski

31.62

Producent: Volumen Oficyna Wydawnicza
Kategoria: Książki
Opis: Nowa powieand#347;and#263; Piotra Wojciechowskiego chyba najczand#281;and#347;ciej odsand#322;ania etyczne przesand#322;anie caand#322;ej jego twórczoand#347;ci. Wciand#261;ga nas wir losów, chwilami fantasmagoryjny, chwilami tragikomiczny and#150; ale zawsze prawdziwie kaleczand#261;cy. Ból z powodu tego okaleczenia najpierw wydaje siand#281; beznadziejny, przenika and#380;ycie od dzieciand#324;stwa po staroand#347;and#263;. Zrozumienie losu i ulgand#281; przynosi tylko jedno: odkrycie,and#380;e ktoand#347; cierpi bardziej i czeka na opiekand#281;, na wierne towarzyszenie. I jakoand#347; tak siand#281; dzieje, and#380;e wszyscy, nawet najwiand#281;ksi pozerzy i egotycy, and#347;wiadomie albo nieand#347;wiadomie skupiajand#261; siand#281; na pomocy osieroconemu dziecku. To dziecko jest realnand#261; istotand#261; i jest symbolem: zwariowany and#347;wiat dochodzi do and#322;adu ze soband#261; tylko od tego miejsca, gdzie jest najbardziej bezbronnyand#133;Piotr Matywieckiand#133;rzecz przynosi takand#380;e asymetryczne przesand#322;anie, and#380;e aby móc czerpaand#263; korzyand#347;ci wynikajand#261;ce ze wspólnych dziaand#322;aand#324;, z ukand#322;adu ludzi powiand#261;zanych ze soband#261; wiand#281;zami przyjaand#378;ni, trzeba dziaand#322;aand#263; zarazem dla drugich ludzi, nawet zupeand#322;nie nieznanych. No cóand#380;, kaskada jest zaprzeczeniem symetrii, tak samo prawa symetrii nie stosujand#261; siand#281; do ewangelicznych przypowieand#347;ci.Historia jest tak kolorowa i realna jak tand#281;cza na niebie. Widaand#263; jand#261;, ale jej nie dotkniesz, nie uchwycisz. Spomiand#281;dzy barwnych anegdot o przygodach and#380;eglarskich, jak gangsterskich przeziera w retrospekcjach and#132;Tratwy manekinaand#148; wspomnienie PRL and#150; wygland#261;da na to, and#380;e tand#281;cza Piotra Wojciechowskiego zawiera zatem moand#380;e i pasmo szaroand#347;ci. Ale na pewno nie jest to opowieand#347;and#263; czarno-biaand#322;a z czarnymi i biaand#322;ymi charakterami.Paweand#322; Dunin-Wand#261;sowiczPiotr Wojciechowski and#150; najchand#281;tniej przedstawia siand#281; jako taternik, narciarz, grotoand#322;az, a dopiero na drugim miejscu wymienia swoje profesje artystyczne, przyznaje, and#380;e bywa poetand#261;, prozaikiem, reand#380;yserem filmowym scenarzystand#261;, krytykiem filmowym, publicystand#261;. Jako rysownik braand#322; udziaand#322; w wystawach w Zakopanym i Warszawie.Urodziand#322; siand#281; w 1938 roku w Poznaniu w rodzinie lekarzy. Wojnand#281; i lata szkolne spand#281;dziand#322; w Lublinie, ukoand#324;czyand#322; uniwersyteckie studia geologiczne we Wrocand#322;awiu, tam zwiand#261;zaand#322; siand#281; ze and#347;rodowiskiem ludzi gór. Studiowaand#322; dalej and#150; uzyskaand#322; absolutorium z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, potem dyplom na reand#380;yserii w PWSTiF w and#321;odzi. Kiedy nakrand#281;ciand#322; film and#347;redniometraand#380;owy Stacja Bezsennoand#347;and#263; (1974), uznano, and#380;e nie powinien juand#380; robiand#263; filmów. Byand#322; juand#380; wtedy po debiucie literackim, mógand#322; wiand#281;c kontynuowaand#263; rozmowand#281; z czytelnikami ponad gand#322;owand#261; cenzora. Jego debiut Kamienne pszczoand#322;y, a takand#380;e druga ksiand#261;and#380;ka and#150; Czaszka w czaszce, staand#322;y siand#281; powieand#347;ciami kultowymi, potem opublikowaand#322; jeszcze kolejne powieand#347;ci i zbiory opowiadaand#324;, miand#281;dzy innymi Obraz napowietrzny, Harpunnika otchand#322;ani, ostatnio zaand#347; Próband#281; listopada (2000), Doczekaj nowiu (2007) i Serca do gry (2010). Wydaand#322; teand#380; znaczand#261;ce zbiory esejów Czy siand#281; opand#322;aca mieand#263; duszand#281; i Cafe Navarra.Sporo pisywaand#322; dla dzieci, ostatnio zbiory opowiadaand#324; Kufer Pana Pompuand#322;a i Bajki and#380;óand#322;tego psa.Jego utwory byand#322;y tand#322;umaczone na niemiecki, angielski, czeski, wand#281;gierski i sand#322;oweand#324;ski. Jest laureatem kilku nagród literackich and#150; takand#380;e Nagrody Koand#347;cielskich (1978) oraz Nagrody imienia Kornela Makuszyand#324;skiego (1994). Autor wielu powieand#347;ci i zbiorów opowiadaand#324; za swój istotny wkand#322;ad w literaturand#281; uwaand#380;a udziaand#322; w wydaniu zbioru poezji góralskiej poetki Hanki Nowobielskiej Mój and#347;wiand#261;tek.Przez parand#281; kadencji byand#322; teand#380; czand#322;onkiem Rady Etyki Mediów, zasiadaand#322; w Radzie Jand#281;zyka Polskiego. W latach 2003and#150;2005 sprawowaand#322; funkcje prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.Po roku 1989 mógand#322; wróciand#263; do filmu. Pisze scenariusze i krytyki filmowe. Uczy wiedzy o scenariuszu i pisania scenariuszy w Szkole Filmowej w and#321;odzi, jest takand#380;e wykand#322;adowcand#261; Pracowni Prozy w Laboratorium Reportaand#380;u UW.Jako miand#322;oand#347;nik Kresów Ocalonych i turystyki rowerowej jest projektodawcand#261; i rzecznikiem spoand#322;ecznym Szlaku Rowerowo-Agroturystycznego wzdand#322;uand#380; wschodniej granicy.and#377;ródand#322;o: Pisarze.pl