Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Trening ekstremalny. Ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych Chris Mcnab

Trening ekstremalny. Ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych  Chris Mcnab

30.18

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Niniejsza ksiand#261;and#380;ka przedstawia sposoby na osiand#261;ganie maksymalnej sprawnoand#347;ci fizycznej poprzez uprawianie najróand#380;niejszych sportów, od biegów po kajakarstwo. Czytelnik znajdzie tu zarówno porady praktyczne (spisane w oparciu o wyniki najnowszych badaand#324; oraz opinie ekspertów), jak i psychologiczne - doskonalenie kondycji wymaga bowiem tyleand#380; determinacji, co wytrzymaand#322;oand#347;ci fizycznej. Krok po kroku, band#281;dziemy analizowaand#263; doand#347;wiadczenia i wnioski, zgromadzone przez specjalistów treningu wojskowego, w szczególnoand#347;ci - siand#322; specjalnych, do których naleand#380;and#261; wyand#322;and#261;cznie najwytrzymalsi sportowcy. Przyjmujand#261;c ich punkt widzenia, cywile uprawiajand#261;cy sport odkryjand#261; nowe metody pracy nad formand#261; fizycznand#261; i band#281;dand#261; w stanie stawiand#263; czoand#322;a wyzwaniom, które dotand#261;d wydawaand#322;y siand#281; pozostawaand#263; poza ich zasiand#281;giem.