Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Twarze rozbitka Grzegorz Kociuba

Twarze rozbitka  Grzegorz Kociuba

23.78

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka Grzegorza Kociuby z wielu powodów budzi szacunek i uznanie. Najpierw z racji wyraand#378;nie uformowanego dyskursu krytycznego. Autor szczand#281;and#347;liwie omija puand#322;apki krytyki impresyjnej i dygresyjnej, unika powierzchownoand#347;ci, nie przesand#322;ania soband#261; tekstu. Przeciwnie and#150; zawsze wsand#322;uchany w jego gand#322;os, w jego wnand#281;trze, ustawia swój dyskurs bardzo blisko dzieand#322;a i autora. Jest rzetelny, potrafi byand#263; przenikliwy. Dysponuje dobrze uformowanym, sprawnym aparatem profesjonalnego czytelnika. Wraand#380;liwy, otwarty na sferand#281; wartoand#347;ci, stroni jednoczeand#347;nie od czytania ideologicznego, czy koteryjnego.Wiele and#322;and#261;czy go z nowoczesnymi odmianami krytyki egzystencjalnej - wszak poszukuje w tekstach przede wszystkim wand#322;aand#347;nie and#347;ladów nie podrobionej, nieudawanej egzystencji, znaków takiego a nie innego and#347;wiatoodczucia, rysów twarzy kogoand#347; innego niand#380; my sami. Jest and#347;wiadomy swego zakorzenienia w tradycji polskiej krytyki. Ale swój wand#322;asny, niepodrobiony gand#322;os zawdziand#281;cza teand#380; wiernoand#347;ci osobistej wizji literatury, lojalnoand#347;ci wobec swego poetyckiego mistrza.Wojciech Kudyba