Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Twój Mózg Twoje Pieniądze (broszurowa) Jason Zweig [KSIĄŻKA]

Twój Mózg Twoje Pieniądze (broszurowa)  Jason Zweig [KSIĄŻKA]

38.56

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: CO SIand#280; DZIEJE W MÓZGU, KIEDY MYand#346;LIMY O PIENIand#260;DZACH? Otóand#380; caand#322;kiem duand#380;o. Nie wszystko, co siand#281; dzieje, ma jednak korzystny wpand#322;yw na stan naszych finansów. W Twój mózg, twoje pieniand#261;dze Jason Zweig wyjaand#347;nia, dlaczego mand#261;drzy ludzie podejmujand#261; gand#322;upie decyzje finansowe ? oraz co mogand#261; zrobiand#263;, by tego typu band#322;and#281;dów uniknand#261;and#263;. Zweig, doand#347;wiadczony dziennikarz finansowy, siand#281;ga do najnowszych odkryand#263; neuroekonomii, fascynujand#261;cej nowej dyscypliny stanowiand#261;cej poand#322;and#261;czenie psychologii, neurobiologii i ekonomii, by lepiej zrozumieand#263; istotand#281; procesu podejmowania decyzji finansowych. Wyjaand#347;nia, dlaczego tak czand#281;sto niepoprawnie oceniamy ryzyko i dlaczego jesteand#347;my zbyt pewni siebie, gdy chodzi o decyzje inwestycyjne. Rzuca zupeand#322;nie nowe and#347;wiatand#322;o na proces inwestowania i wyjaand#347;nia, w jaki sposób moand#380;na kontrolowaand#263; przebieg walki miand#281;dzy rozumem i emocjami. Twój mózg, twoje pieniand#261;dze to ksiand#261;and#380;ka równie zabawna, co odkrywcza. W trakcie swoich badaand#324; Zweig odwiedziand#322; wiodand#261;ce laboratoria neurobiologiczne i poddaand#322; siand#281; licznym eksperymentom. and#321;and#261;czy anegdoty dotyczand#261;ce tych doand#347;wiadczeand#324; z historiami opisujand#261;cymi band#322;and#281;dy inwestycyjne ? przedstawia miand#281;dzy innymi zwierzenia ludzi sukcesu, którzy opowiadajand#261; o swoich gand#322;upich band#322;and#281;dach. Na tej podstawie formuand#322;uje wnioski i przedstawia praktyczne porady dla inwestorów pragnand#261;cych podejmowaand#263; mand#261;drzejsze decyzje. Ta ksiand#261;and#380;ka powinna zainteresowaand#263; kaand#380;dego, kto kiedykolwiek, myand#347;land#261;c o swojej decyzji finansowej, zaczand#261;and#322; siand#281; zastanawiaand#263;: "Jak mogand#322;em byand#263; taki gand#322;upi?". JASON ZWEIG jest doand#347;wiadczonym dziennikarzem magazynu "Money". Pisuje teand#380; dla "Time'a" i cnn.com. Jest redaktorem uaktualnionego wydania ksiand#261;and#380;ki Benjamina Grahama Inteligentny Inwestor, klasycznej pozycji, którand#261; Warren Buffet okreand#347;la mianem "zdecydowanie najlepszej ksiand#261;and#380;ki o inwestowaniu, jaka kiedykolwiek powstaand#322;a". Przed wejand#347;ciem w skand#322;ad zespoand#322;u redakcyjnego "Money" Jason Zweig zajmowaand#322; siand#281; tematykand#261; funduszy inwestycyjnych w "Forbesie".