Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Tygrys z Poznania. Festung Posen 1945. Tom 7 Richard Siegert

Tygrys z Poznania. Festung Posen 1945. Tom 7  Richard Siegert

24.29

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Richard Siegert urodziand#322; siand#281; w 1922 r. w maand#322;ym niemieckim miasteczku Auscha (Kreis Leitmeritz). Miasteczko to przed zakoand#324;czeniem I wojny and#347;wiatowej naleand#380;aand#322;o do Austrii, póand#378;niej znalazand#322;o siand#281; na terytorium Czechosand#322;owacji. Kiedy w 1933 r. Adolf Hitler doszedand#322; do wand#322;adzy, postanowiand#322; ponownie zjednoczyand#263; wszystkich Niemców w jednej Rzeszy. Tym sposobem w 1938 r. doszand#322;o do okupacji, tzw. Sudetenlandu, a Richard Siegert ponownie staand#322; siand#281; obywatelem Niemiec. W 1941 r. wcielono go do Wehrmachtu, gdzie przeszedand#322; przeszkolenie jako piechur i kierowca pojazdu opancerzonego w drezdeand#324;skim 108. Batalionie Grenadierów Pancernych. W momencie rozpoczand#281;cia operacji "Barbarossa" jako kierowca naleand#380;and#261;cego do 18. Dywizji Pancernej transportera opancerzonego SDKFZ 251 uczestniczyand#322; w walkach na and#347;rodkowym odcinku frontu, docierajand#261;c aand#380; w rejon Orand#322;a. Na przeand#322;omie kwietnia i maja 1943 r. zostaand#322; przeniesiony do 664. Batalionu Ciand#281;and#380;kich Niszczycieli Czoand#322;gów walczand#261;cego w rejonie Witebska. Po przeszkoleniu jako celowniczy dziaand#322;a samobieand#380;nego Hornisse wziand#261;and#322; udziaand#322; w toczand#261;cych siand#281; tam zaciand#281;tych walkach. W wigiliand#281; 1943 r. jego pojazd zostaand#322; trafiony pociskiem z czoand#322;gu T-34, a on sam zraniony. Na przeand#322;omie czerwca i lipca 1944 r. udaand#322;o mu siand#281; wyrwaand#263; z kotand#322;a pod Witebskiem i w czasie niemieckiego odwrotu przedostaand#263; do Prus Wschodnich. W Tyland#380;y ponownie zostaand#322; ranny. Statkiem "Generaand#322; von Stauben" dotarand#322; do and#346;winoujand#347;cia, a nastand#281;pnie lazaretu w Turyngii. Po rekonwalescencji zostaand#322; ponownie skierowany do Prus Wschodnich, ale z powodu bliskoand#347;ci frontu jego pociand#261;g dojechaand#322; tylko do Poznania, a Siegerta wcielono do garnizonu twierdzy, gdzie zostaand#322; celowniczym jedynego walczand#261;cego w mieand#347;cie czoand#322;gu typu Tygrys. Po kapitulacji Festung Posen spand#281;dziand#322; cztery i póand#322; roku w rosyjskiej niewoli.W 1962 r., podczas tygodniowego pobytu w szpitalu, spisaand#322; swoje wspomnienia - jako pamiand#261;tkand#281; dla rodziny. Po raz pierwszy ukazaand#322;y siand#281; one drukiem w 1986 r. wydane przez Hilfsgemeinschaft ehem. Posenk'mpfer. Obecnie Richard Siegert mieszka wraz z rodzina w miejscowoand#347;ci Hindelang w niemieckich Alpach.