Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

UBooty Kriegsmarine 19391945 Chris Bishop

UBooty Kriegsmarine 19391945  Chris Bishop

25.86

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka przedstawia historiand#281; niemieckiej U-Bootwaffe: jej poczand#261;tki, rozwój, stosowanand#261; taktykand#281;, sukcesy w zwalczaniu alianckiej and#380;eglugi handlowej oraz floty wojennej podczas II wojny and#347;wiatowej, niemniej sand#322;ynne poraand#380;ki, sylwetki najsand#322;ynniejszych dowódców U-Bootów oraz podstawowe typy okrand#281;tów podwodnych wraz z uzbrojeniem i wyposaand#380;eniem. Zawiera ona równieand#380; podstawowe dane dotyczand#261;ce istniejand#261;cych w ramach Kriegsmarine flotylli U-Bootów, ich dzieje, dziaand#322;alnoand#347;and#263; bojowand#261;, zmiany strukturalne, wchodzand#261;ce w ich skand#322;ad jednostki (oraz ich losy), bazy, kadrand#281; dowódczand#261; oraz oznakowanie. Cennym uzupeand#322;nieniem tekstu jest ponad 150 rysunków i zdjand#281;and#263;.