Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Uśmiech primadonny. Elżbieta RylGórska Karolina Prewęcka, Paweł Świętorecki

Uśmiech primadonny. Elżbieta RylGórska  Karolina Prewęcka, Paweł Świętorecki

33.76

Producent: Demart
Kategoria: Książki
Opis: Ta ksiand#261;and#380;ka przeniesie Czytelnika nie tylko w spotykanand#261; jedynie w operetce "krainand#281; uand#347;miechu", tak róand#380;nand#261; od naszej codziennoand#347;ci. Wraz z gand#322;ównand#261; bohaterkand#261; pozwoli zajrzeand#263; do teatru od strony kulis, poznaand#263; nieistniejand#261;cand#261; juand#380; Warszawand#281; i jej znakomitych mistrzów sceny, jak chociaand#380;by Ludwik Sempoliand#324;ski czy Ada Sari. To wand#322;aand#347;nie Ada Sari niejako "podjand#281;and#322;a" decyzjand#281; za mand#322;odand#261; dziewczynand#281; z pasjand#261; grywajand#261;cand#261; na fortepianie, and#380;eby zaczand#281;and#322;a and#347;piewaand#263;. Poznajemy drogand#281; artystycznand#261;, ale i codzienne and#380;ycie gwiazdy. Juand#380; w trakcie lektury nieodparcie nasuwa siand#281; wniosek, and#380;e gwiazdorstwo, bycie gwiazdand#261;, polega wand#322;aand#347;ciwie... na normalnoand#347;ci. To publicznoand#347;and#263; okrzyknand#281;and#322;a Eland#380;bietand#281; Ryl-Górskand#261; Primadonnand#261; Operetki Warszawskiej, primadonnand#261; polskiej powojennej operetki, primadonnand#261; o szczególnym uand#347;miechu... Uand#347;miechu gwiazdy, która oddaje w nim swojand#261; klasand#281;, osobowoand#347;and#263; i profesjonalizm, szacunek dla widzów i nieodzownand#261; nutand#281; tajemnicy. Przyciand#261;ga, moand#380;e nieco kokietuje, a na pewno porusza ludzkand#261; ciekawoand#347;and#263; i wyobraand#378;niand#281;. W tajemniczy sposób przenosi do bardziej kolorowego and#347;wiata. Tytuand#322;owa primadonna jest na scenie od 1953 roku do dziand#347;, choand#263; Operetki Warszawskiej juand#380; dawno nie ma, a sztuka operetkowa w Polsce chciaand#322;aby odzyskaand#263; naleand#380;ne jej miejsce. Miaand#322;a niewiele ponad dwadzieand#347;cia lat, gdy odnosiand#322;a sukcesy na scenie Operetki Warszawskiej jako Baronowa w and#379;yciu paryskim i Helena w Piand#281;knej Helenie Offenbacha, czy Stasi w Ksiand#281;and#380;niczce czardasza Kandaacute;lmandaacute;na...