Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Uwięziona. W poszukiwaniu straconego czasu Marcel Proust

Uwięziona. W poszukiwaniu straconego czasu  Marcel Proust

41.28

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Uwiand#281;ziona to czwarty tom quasi-autobiograficznego cyklu Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu, uznanego w powszechnej opinii krytyków za arcydzieand#322;o literatury. (Pierwsza czand#281;and#347;and#263; nosi tytuand#322; W stronand#281; Swanna, druga W cieniu zakwitajand#261;cych dziewczand#261;t, trzecia Strona Guermantes, czwarta Sodoma o Gomora). Piand#281;kno niektórych zdaand#324; tych powieand#347;ci zapiera dech w piersiach. Zawdziand#281;czamy to równieand#380; niesand#322;ychanej maestrii tand#322;umaczenia Tadeusza Boya-and#379;eleand#324;skiego. Gand#322;ównym tematem Uwiand#281;zionej jest miand#322;oand#347;and#263; Marcela i Albertyny. Ale miand#322;oand#347;and#263; ta to udrand#281;ka. Marcel wie, and#380;e Albertyna do miand#322;osnych uciech lubi wybieraand#263; kobiety, dlatego stara siand#281; jej wszelkie takie kontakty uniemoand#380;liwiand#263;. Sam snuje plany zerwania, ale nie moand#380;e pogodziand#263; siand#281; z myand#347;land#261;, and#380;e Albertyna mogand#322;aby go opuand#347;ciand#263;. Ta miand#322;oand#347;and#263; to wieczne podchody, niesnaski, intrygi...