Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Vercellae 101 p.n.e Paweł Rochala

Vercellae 101 p.n.e  Paweł Rochala

33.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Pod koniec II w. p.n.e. do granic Imperium Rzymskiego doszand#322;y dwa ogromne, wand#281;drowne plemiona germaand#324;skie "pod broniand#261;" - Cymbrowie i Teutoni. Zlekcewaand#380;enie ich liczebnoand#347;ci i moand#380;liwoand#347;ci bojowych spowodowaand#322;o zagand#322;adand#281; kilku armii konsularnych.Okazaand#322;o siand#281;, and#380;e wystawiajand#261;cy liczne wojska Rzym stanand#261;and#322; na krawand#281;dzi zagand#322;ady, gdyand#380; nie ma juand#380; ani and#380;oand#322;nierzy, ani dowódców. Tylko Alpy i brak rozeznania geopolitycznego wodzów germaand#324;skich daand#322;y Rzymowi czas na otrzand#261;and#347;niecie siand#281;. Sytuacjand#281; uratowaand#322; pochodzand#261;cy z ekwitów Gajusz Mariusz, który dokonaand#322; przeand#322;omowej reformy - zaciand#261;gnand#261;and#322; do piechoty ciand#281;and#380;kozbrojnej ochotników z proletariatu, dajand#261;c im broand#324; na koszt paand#324;stwa i pand#322;acand#261;c and#380;oand#322;d.Tym samym doszand#322;o do utworzenia regularnej armii zawodowej. To ta wand#322;aand#347;nie armia w kilkudniowej bitwie pod Aque Sextiae rozbiand#322;a i zniszczyand#322;a w 102 r. p.n.e. siand#322;y Teutonów. Cymbrowie nie brali udziaand#322;u w tych starciach, lecz we wand#322;asnej wand#281;drówce obeszli dookoand#322;a Alpy. Wczesnand#261; wiosnand#261; 101 r. n.e. wkroczyli na teren Italii od póand#322;nocnego wschodu. Rzymska armia konsularna starego wzoru uciekand#322;a na ich widok. Dla Rzymu pozostawaand#322;a nadzieja tylko w dwóch czynnikach: and#380;e barbarzyand#324;cy nie zdoand#322;ajand#261; sforsowaand#263; rzeki Pad i and#380;e Mariusz zdand#261;and#380;y z odsieczand#261;. Siand#322;y Rzymian i Cymbrów starand#322;y siand#281; ostatecznie latem 101 r. p.n.e. na Polach Raudyjskich pod Vercellae w póand#322;nocnej Italii, w jednej z najwiand#281;kszych bitew staroand#380;ytnoand#347;ci