Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

W poszukiwaniu zapachu snów Iwona Menzel

W poszukiwaniu zapachu snów  Iwona Menzel

29.20

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Europa miand#281;dzy Wschodem a Zachodem, poczand#261;tek burzliwych lat dziewiand#281;and#263;dziesiand#261;tych. W Polsce zostaje obalona komuna, w Berlinie pada mur, droga do zjednoczenia Niemiec staje otworem. Na Baand#322;kanach ziemia zaczyna nasiand#261;kaand#263; bratniand#261; krwiand#261;.Miand#281;dzy Niemcami i Polskand#261; krand#261;and#380;y niestrudzenie matka dziesiand#281;cioletniego Jana, która od lat wychowuje w Niemczech samotnie syna. Z zapartym tchem obserwuje dramatyczny rozwój wydarzeand#324; i heroiczne wysiand#322;ki swojej polskiej rodziny, która chwyta siand#281; kaand#380;dego sposobu, and#380;eby uratowaand#263; przed ostatecznand#261; zagand#322;adand#261; podupadand#322;y majand#261;tek.W przypand#322;ywie szaleand#324;czej odwagi matka Jana speand#322;nia marzenie swojego dzieciand#324;stwa i kupuje konia. Marzenia nie speand#322;niajand#261; siand#281; jednak bezkarnie: Lukrecja okazuje siand#281; wierzchowcem wyjand#261;tkowo krnand#261;brnym, nad zwiand#261;zkiem bohaterki z ukochanym Joshem coraz bardziej ciand#261;and#380;y cieand#324; jego byand#322;ej and#380;ony, a niepokojand#261;ce nocne telefony rabujand#261; jej resztki snu. Euforia zjednoczeniowa mija szybko, kwitnand#261;ce krajobrazy w nowych Landach kwitnand#261; nie dla kaand#380;dego i powoli powraca cicha tand#281;sknota za dobrymi, starymi czasami.