Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

W proch i pył Tami Hoag

W proch i pył  Tami Hoag

30.94

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Andy Fallon, mand#322;ody policjant z Minneapolis, zostaje znaleziony martwy. Wisi nagi w swej sypialni. Obok, na lustrze, ktoand#347; napisaand#322;: Przepraszam. Policja podejrzewa samobójstwo band#261;dand#378; wypadek w trakcie perwersyjnej zabawy erotycznej. Doand#347;wiadczony detektyw z wydziaand#322;u zabójstw Sam Kovac i jego partnerka Nikki Liska majand#261; jednak wand#261;tpliwoand#347;ci, zwand#322;aszcza and#380;e kilka dni póand#378;niej znalezione zostaje ciaand#322;o ojca Andy'ego - sand#322;ynnego policjanta, postrachu psychopatycznych morderców.Sam i Nikki zaczynajand#261; and#322;and#261;czyand#263; te dwie and#347;mierci z nierozwiand#261;zanand#261; sprawand#261; sprzed dwudziestu lat, ale wywierana jest na nich coraz wiand#281;ksza presja, by zamknand#281;li dochodzenie, wykluczajand#261;c morderstwa. W tej sytuacji decydujand#261; siand#281; po kryjomu rozpoczand#261;and#263; prywatne and#347;ledztwo, naraand#380;ajand#261;c wand#322;asnand#261; karierand#281;, a, jak siand#281; wkrótce okazuje, równieand#380; and#380;ycie.