Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

W stronę Swanna. W poszukiwaniu straconego czasu Marcel Proust

W stronę Swanna. W poszukiwaniu straconego czasu  Marcel Proust

37.14

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Wydanie na 100-lecie pierwszego wydania tego arcydzieand#322;a XX wiekuW stronand#281; Swanna to pierwszy tom quasi-autobiograficznego cyklu Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu, uznanego w powszechnej opinii krytyków za arcydzieand#322;o literatury. Pewnego dnia smak magdalenki zanurzonej w herbacie budzi w bohaterze, mand#322;odym czand#322;owieku rozpieszczonym przez matkand#281; i babkand#281;, wspomnienia. Wraca myand#347;land#261; do miasteczka Combray, gdzie spand#281;dzaand#322; cudowne wakacje jako dziecko. Powracajand#261; teand#380; wspomnienia spacerów szlakiem posiadand#322;oand#347;ci pana Swanna, gdzie mieszka niedostand#281;pna ksiand#281;and#380;na band#281;dand#261;ca obiektem westchnieand#324; bohateraand#133;Kariera pisarska Prousta szand#322;a drogand#261; doand#347;and#263; niezwykand#322;and#261;. Zaczand#281;and#322;a siand#281; stosunkowo póand#378;no, przerwaand#322;a jand#261; wojna, potem przeciand#281;and#322;a jand#261; rychand#322;a and#347;mierand#263;. Ale mimo and#380;e w chwili zgonu nieznane byand#322;o jeszcze w caand#322;oand#347;ci jego dzieand#322;o, juand#380; niepodobna byand#322;o wand#261;tpiand#263;, and#380;e odszedand#322; artysta i myand#347;liciel na miarand#281; najwiand#281;kszych; Proust zawaand#380;yand#322; jak maand#322;o kto na swojej epoce. Tuand#380; po and#347;mierci Prousta zaczand#281;to gromadziand#263; and#150; z niezawodnand#261; pewnoand#347;ciand#261; ich znaczenia and#150; dokumenty tyczand#261;ce pisarza i czand#322;owieka, listy, wspomnienia, tradycje ustne.Równoczeand#347;nie zaczand#281;and#322;a narastaand#263; legenda. Nie ma dziand#347; czytelnika and#150; a moand#380;e i nie czytelnika and#150; Prousta, który by nie wiedziaand#322; o jego chorobie, o jego and#347;wiatowych sukcesach, o jego póand#378;niejszym odosobnieniu, o jego dostatku, hojnoand#347;ci, neurastenii, dziwactwach, o heroizmie wreszcie, z jakim do ostatniego tchnienia pracowaand#322;, uzupeand#322;niaand#322; swoje dzieand#322;o, spoand#380;ytkowujand#261;c jako materiaand#322; twórczy wand#322;asne cierpienie, niemal wand#322;asnand#261; and#347;mierand#263;.Tadeusz and#379;eleand#324;ski (Boy)