Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wagary Witold Wirpsza

Wagary  Witold Wirpsza

35.14

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: Najwaand#380;niejszand#261;, uderzajand#261;cand#261; wrand#281;cz, cechand#261; Wagarów jest and#347;miaand#322;oand#347;and#263; nowatorskich zaand#322;oand#380;eand#324; wyzbyta jednak doktrynerstwa wczesnej awangardy poczand#261;tków XX wieku. Wirpsza odwoand#322;uje siand#281; do koncepcji and#132;dzieand#322;a otwartegoand#148; Umberto Eco jeszcze przed datand#261; wydania polskiego przekand#322;adu ksiand#261;and#380;ki wand#322;oskiego pisarza, w której zostaand#322;a ona wyand#322;oand#380;ona. Moand#380;na wiand#281;c powiedzieand#263;, and#380;e Wagary to lektura obowiand#261;zkowa kaand#380;dego, kto chciaand#322;by and#347;ledziand#263; dzieje ewolucji polskiej literatury w wieku XX, widzianej jako and#347;cieranie siand#281; i przeksztaand#322;canie poetyk czy estetyk, niezaleand#380;ne od zagadnieand#324; zwiand#261;zków tejand#380;e literatury z and#380;yciem spoand#322;ecznym, pojmowanych w sposób wand#261;ski, jako publicystyka, literatura z tezand#261;, czy doraand#378;noand#347;and#263; interwencji uwikand#322;anej politycznie, i dla kaand#380;dego, kto chciaand#322;by zorientowaand#263; siand#281;, jak korzystano z inspiracji pand#322;ynand#261;cych z gand#322;ównego nurtu myand#347;li Zachodu. Fragment