Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wartości estetyczne w metrologii [KSIĄŻKA]

Wartości estetyczne w metrologii [KSIĄŻKA]

33.60

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Szukajand#261;c wartoand#347;ci estetycznych w metrologii, Doktor Jan Malinowski przyczynia siand#281; do zasypania tej przepaand#347;ci. Rozpoczyna od zdefiniowania metrologii i estetyki, nastand#281;pnie udowadnia, and#380;e majand#261; one "czand#281;and#347;ci wspólne". Podstawand#261; zachodniej estetyki jest zapoczand#261;tkowana w staroand#380;ytnej Grecji koncepcja piekna, wedand#322;ug którego piand#281;kno polega na mierze, proporcji, liczbie, ukand#322;adzie i stosunku czand#281;and#347;ci, a wiand#281;c na formie. Metrologia natomiast jest naukand#261; o pomiarach, ich poprawnoand#347;ci i prawidand#322;owoand#347;ciach rzand#261;dzand#261;cych nimi. Jak nietrudno zauwaand#380;yand#263; obie dziedziny koncentrujand#261; siand#281; na miarach, tylko traktujand#261; je w zupeand#322;nie inny sposób: w estetyce sand#261; wyznacznikiem piand#281;kna, a w metrologii and#378;ródand#322;em obiektywnej informacji o obiekcie. Autor przekonuje, and#380;e warto poand#322;and#261;czyand#263; oba podejand#347;cia, and#380;eby peand#322;niej i lepiej zrozumieand#263; metrologiand#281;, a takand#380;e rozszerzyand#263; takie myslenie na inne dziaand#322;y techniki. Wydawnictwo WNT poleca tand#281; ksiand#261;and#380;kand#261; intelektualistom o literackiej proweniencji i naukowcom z fizykami na czele, wierzand#261;c and#380;e uand#322;atwi im znalezienie wspólnego jand#281;zyka.