Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wczesny rozwój wszechświata [KSIĄŻKA]

Wczesny rozwój wszechświata [KSIĄŻKA]

33.60

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Jak powstaand#322; nasz Wszechand#347;wiat? Jaki byand#322; scenariusz jego rozwoju w najwczeand#347;niejszym okresie?To pytania, które nurtujand#261; naukowców od wieków. Dziand#347;, kilka dni po ogand#322;oszeniu przez CERN odkrycia bozonu Higgsa, sand#261; bardzo bliscy znalezienia odpowiedzi. W zrozumieniu doniosand#322;oand#347;ci i wagi tego odkrycia pomoand#380;e lektura ksiand#261;and#380;ki profesora Lucjana Jarczyka, który opisuje Model Wielkiego Wybuchu ? Big Bang ? band#281;dand#261;cy aktualnand#261; teoriand#261; powstania i wczesnego rozwoju Wszechand#347;wiata. Autor przybliand#380;a podstawy zaand#322;oand#380;eand#324; naukowych i sygnalizuje nadal ?otwarte? problemy, rozbudzajand#261;c zainteresowanie czytelników tym niewand#261;tpliwie najwaand#380;niejszym etapem rozwoju naszego and#347;wiata.