Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wiedza o społeczeństwie. Słownik licealisty Michał Franaszek

Wiedza o społeczeństwie. Słownik licealisty  Michał Franaszek

36.00

Producent: Omega Krakow
Kategoria: Książki
Opis: * znakomita pomoc zarówno w bieand#380;and#261;cej nauce, jak i przygotowaniach maturalnych * 664 hasand#322;a obejmujand#261;ce wszystkie cztery dziaand#322;y wiedzy o spoand#322;eczeand#324;stwie: Spoand#322;eczeand#324;stwo, Polityka, Prom, Polska i and#347;wiat * wszystkie hasand#322;a podzielone dodatkowo na 17 poddziaand#322;ów, w ramach których zawarte w sand#322;owniku pojand#281;cia tworzand#261; zwiand#261;zane z soband#261; grupy - szukajand#261;c konkretnego hasand#322;a, zyskuje siand#281; dodatkowo wskazówkand#281;, z jakimi innymi hasand#322;ami jest ono powiand#261;zane * hasand#322;a w peand#322;ni zgodne z wymaganiami podstawy programowej i CKE, znacznie rozszerzajand#261;ce wiedzand#281; o dodatkowe, ponadprogramowe wiadomoand#347;ci * istnienie obok haseand#322; gand#322;ównych tzw. opisu kontekstowego - na marginesie gand#322;ównego opisu wyjaand#347;niajand#261;cego dane pojand#281;cie (dziand#281;ki któremu hasand#322;a tworzand#261; bardzo praktyczne ukand#322;ady powiand#261;zaand#324;) * dwa systemy wyszukiwania haseand#322;: poprzez spis treand#347;ci (caand#322;a lista haseand#322; podzielona jest na dziaand#322;y i dopiero w nich sand#261; one uporzand#261;dkowane alfabetycznie - szukamy zatem pojand#281;cia, wiedzand#261;c do jakiego dziaand#322;u naleand#380;y, i jednoczeand#347;nie widzimy, obok jakich innych haseand#322; wystand#281;puje) i poprzez indeks (wszystkie hasand#322;a uporzand#261;dkowane alfabetycznie, bez podziaand#322;u na dziaand#322;y) * indeks obejmujand#261;cy zarówno hasand#322;a gand#322;ówne, jak i hasand#322;a z opisu kontekstowego - umoand#380;liwia znalezienie wszystkich miejsc w ksiand#261;and#380;ce, w których dane hasand#322;o wystand#281;puje