Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania części maszyn [KSIĄŻKA]

Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania części maszyn [KSIĄŻKA]

45.36

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka jest poand#347;wiand#281;cona wielokryterialnej optymalizacji procesów wytwarzania czand#281;and#347;ci maszyn. Omówiono w niej zagadnienia oceny i wyboru rozwiand#261;zania najlepszego - ze zbioru rozwiand#261;zaand#324; moand#380;liwych - ze wzgland#281;du na dwa i wiand#281;cej kryteriów. Zagadnienia te dotyczand#261; doboru najlepszej struktury procesu lub operacji wytwarzania, a takand#380;e najlepszych parametrów operacji. Szczególnie wnikliwie przedstawiono strukturand#281; procesu obróbki czand#281;and#347;ci maszyn wraz z charakterystykand#261; grafów przeznaczonych do jej opisu, kryteria optymalizacji, a przede wszystkim metody optymalizacji wielokryterialnej. W metodach tych do oceny stosuje siand#281; : subiektywne kryteria punktowe i wzgland#281;dne, kryteria deterministyczne, kryteria probabilistyczno-statystyczne kryteria rozmyte Scharakteryzowano takand#380;e procedurand#281; wyznaczania zbioru rozwiand#261;zaand#324; Pareto-optymalnych za pomocand#261; metody wag oraz metody zmodyfikowanej odlegand#322;oand#347;ci opartej na obliczeniach ewolucyjnych. Rozwaand#380;ania teoretyczne uzupeand#322;niono przykand#322;adami wyboru najlepszego wariantu struktury procesu wytwarzania póand#322;osi napand#281;dowej i rotora przand#281;dzarki oraz doboru optymalnych parametrów operacji nagniatania i toczenia wykoand#324;czeniowego ostrzami ze stali 18HGT w stanie zaharowanym. Ksiand#261;and#380;ka jest przeznaczona dla studentów i doktorantów uczelni technicznych, w szczególnoand#347;ci na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, zarzand#261;dzanie i inand#380;ynieria produkcji. Band#281;dzie teand#380; przydatna dla inand#380;ynierów technologów korzystajand#261;cych z metod optymalizacji w pracy zawodowej.