Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wiersze dla dzieci Julian Tuwim, Agata Krzyżanowska

Wiersze dla dzieci  Julian Tuwim, Agata Krzyżanowska

13.65

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Wydawnictwo GREG przedstawia Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima - szeroki wybór nieand#347;miertelnych wierszy naleand#380;and#261;cych do and#347;cisand#322;ej klasyki literatury dzieciand#281;cej. Z caand#322;and#261; pewnoand#347;ciand#261; utwory te zna kaand#380;dy dorosand#322;y, powinno je teand#380; poznaand#263; kaand#380;de dziecko. Sand#261; obecne w szkoand#322;ach, w przedszkolach i w domowych biblioteczkach.Ciepand#322;e i peand#322;ne humoru wiersze takie, jak Rzepka, Lokomotywa, Sand#322;oand#324; Trand#261;balski, Spóand#378;niony sand#322;owik, Okulary czy Ptasie radio od lat bawiand#261; kolejne pokolenia czytelników. W naszym wydaniu towarzyszand#261; im przepiand#281;kne, barwne, nowoczesne ilustracje, które uprzyjemniand#261; lekturand#281; i sprawiand#261;, and#380;e zarówno dzieci, jak i doroand#347;li na dand#322;ugo zapamiand#281;tajand#261; tand#281; ksiand#261;and#380;kand#281;.Wydanie w twardej oprawie gwarantuje trwaand#322;oand#347;and#263; ksiand#261;and#380;ki, a takand#380;e wyand#347;mienicie prezentuje siand#281; na póand#322;ce!Zapraszamy do lektury!