Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wojna polskorosyjska 19191920. Mity, legendy i fakty Lech Wyszczelski

Wojna polskorosyjska 19191920. Mity, legendy i fakty  Lech Wyszczelski

21.07

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 obrosand#322;a w wiele mitów i legend. Jest to zrozumiaand#322;e w kontekand#347;cie znaczenia tej batalii dla losów Polski i caand#322;ej Europy. Publikacja podejmuje m.in. nastand#281;pujand#261;ce problemy: * Kto byand#322; agresorem i jakie byand#322;y rzeczywiste cele walczand#261;cych paand#324;stw? * Dlaczego Piand#322;sudski wstrzymaand#322; ofensywand#281; jesieniand#261; 1919 roku? * Stawka na Petlurand#281; i jej konsekwencje * Zdobycie czy zajand#281;cie opuszczonego Kijowa i propaganda tego wydarzenia * Czy istotnie zdarzyand#322; siand#281; "cud" nad Wisand#322;and#261;? * Mity i legendy z bitwy na przedpolach Warszawy * Radiowywiad i legenda o jego decydujand#261;cym znaczeniu dla wojny * Oskarand#380;enia ze strony Moskwy o celowand#261; eksterminacjand#281; jeand#324;ców wojennych.