Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wokół wartości chrześcijańskiej demokracji Norbert Neuhaus, Horst Langes

Wokół wartości chrześcijańskiej demokracji  Norbert Neuhaus, Horst Langes

21.54

Producent: Wokół nas
Kategoria: Książki
Opis: Autorzy niniejszej publikacji zajmujand#261; siand#281; rozwaand#380;aniami na temat zasad etycznych, które zgodnie z chrzeand#347;cijaand#324;skim and#347;wiatopogland#261;dem powinny obowiand#261;zywaand#263; w polityce. Nowoczesne i wolne paand#324;stwo prawa moand#380;e istnieand#263; tylko wtedy, gdy zagwarantuje poszanowanie podstawowych praw i swobód obywatelskich, jakimi sand#261;: wolnoand#347;and#263; sumienia i religii, prawo do wand#322;asnego and#380;ycia i peand#322;ny szacunek wobec osoby ludzkiej, prawo do procesu sand#261;dowego oraz ochrona przed wtargniand#281;ciem w sferand#281; and#380;ycia prywatnego.