Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wolf Messing. Jasnowidz z Góry Kalwarii Eduard Wołodarski

Wolf Messing. Jasnowidz z Góry Kalwarii  Eduard Wołodarski

32.99

Producent: Inicjał Wydawnictwo
Kategoria: Książki
Opis: Wolf [Welwele] Messing (1899-1974). Prawdziwy telepata, potrafiand#261;cy czytaand#263; ludzkie myand#347;li i przewidywaand#263; przyszand#322;oand#347;and#263;, czy wielki hochsztapler? Nad tym pytaniem and#322;amiand#261; sobie od lat naukowcy caand#322;ego and#347;wiata zajmujand#261;cy siand#281; moand#380;liwoand#347;ciami mózgu ludzkiego. Urodziand#322; siand#281; w Górze Kalwarii, maand#322;ym miasteczku pod Warszawand#261;. Szybko zrobiand#322; karierand#281; jasnowidza i ze swymi "psychologicznymi" doand#347;wiadczeniami (sam je tak nazwaand#322;), podczas których wykonywaand#322; zadania stawiane mu w myand#347;li przez widzów, zjeand#378;dziand#322; caand#322;y and#347;wiat. Hitlerowi przepowiedziaand#322; and#347;mierand#263; samobójczand#261; i upadek Reichu, za co poszukiwany byand#322; listem goand#324;czym. Wystand#281;powaand#322; w ZSRR, dokand#261;d trafiand#322; po ucieczce pod koniec 1939 roku z okupowanej Polski. Z jego paranormalnych moand#380;liwoand#347;ci korzystaand#322; Stalin i Chruszczow. Znaand#322; Wasilija Stalina, Beriand#281;. W Rosji Sowieckiej byand#322; postaciand#261; niezwykle popularnand#261;.Eduard Woand#322;odarski (1941) - rosyjski dramaturg, autor ksiand#261;and#380;ek, jeden z najwybitniejszych scenarzystów filmowych. Na podstawie jego prac powstaand#322;o ponad 50 filmów, w tym takie dzieand#322;a jak np.: Swoj sredi czuand#380;ich, czuand#380;oj sredi sowich Nikity Michaand#322;kowa (naleand#380;y obecnie do kanonu rosyjskiej kinematografii), My iz buduszczego, seriale telewizyjne Bajaze, Kompania karna, itd.