Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wolny agent Umeda i druga Japonia Anna Nasiłowska

Wolny agent Umeda i druga Japonia  Anna Nasiłowska

42.22

Producent: Premium Wydawnictwo
Kategoria: Książki
Opis: Historia Polski XX wieku z zaskakujand#261;cej perspektywy: losu dwóch Japoand#324;czyków, ojca i syna. Ryochu Umeda (1900-1961) przybyand#322; do Polski w 1922 roku jako mand#322;ody mnich buddyjski. Staand#322;o siand#281; to dziand#281;ki przypadkowemu spotkaniu na statku, które zdecydowaand#322;o takand#380;e o losach jego syna. Yoshiho Umeda (1949-2012) byand#322; dziaand#322;aczem pierwszej "Solidarnoand#347;ci". Wydalony z Polski po ogand#322;oszeniu stanu wojennego. Obaj byli "agentami wolnoand#347;ci", niezaleand#380;nymi od nikogo, myand#347;land#261;cymi niekonwencjonalnie, podejmujand#261;cymi samodzielne inicjatywy.