Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wprowadzenie do teorii obliczeń [KSIĄŻKA]

Wprowadzenie do teorii obliczeń [KSIĄŻKA]

62.50

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Podrand#281;cznik do teorii obliczeand#324;. Dotyczy podstaw informatyki, a w szczególnoand#347;ci moand#380;liwoand#347;ci obliczeniowych wspóand#322;czesnych komputerów. Skand#322;ada siand#281; z trzech czand#281;and#347;ci. Pierwsza poand#347;wiand#281;cona automatom i jand#281;zykom formalnym. Omówiono w niej niedeterminizm, równowaand#380;noand#347;and#263; automatów deterministycznych i niedeterministycznych, wyraand#380;enia regularne, kryteria nieregularnoand#347;ci jand#281;zyków, a takand#380;e jand#281;zyki bezkontekstowe. Druga czand#281;and#347;and#263; dotyczy teorii obliczalnoand#347;ci . Opisano w niej ograniczenia wspóand#322;czesnych komputerów, wyjaand#347;niono pojand#281;cia rozstrzygalnoand#347;ci i nierozstrzygalnoand#347;ci. Trzecia czand#281;and#347;and#263; jest poand#347;wiand#281;cona teorii zand#322;oand#380;onoand#347;ci. Przedstawiono w niej podstawowe klasy zand#322;oand#380;onoand#347;ci obliczeniowej, klasand#281; problemów NP- zupeand#322;nych, a takand#380;e klasyfikacjand#281; problemów ze wzgland#281;du na moand#380;liwoand#347;and#263; automatycznego ich rozwiand#261;zywania przy ograniczonych zasobach. Ksiand#261;and#380;ka skierowana do studentów informatyki na wszystkich wyand#380;szych uczelniach.