Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska [KSIĄŻKA]

Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska [KSIĄŻKA]

70.07

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Autor, piszand#261;c ten podrand#281;cznik, pragnand#261;and#322; przybliand#380;yand#263; Czytelnikom podstawy teoretyczne procesów przenoszenia ciepand#322;a i masy. Przedstawiand#322; mechanizmy tych procesów, zaleand#380;noand#347;ci kinetyczne oraz metody bilansowania. Omówiand#322; takie zagadnienia, jak: przewodzenie ciepand#322;a i dyfuzja, procesy konwekcji ciepand#322;a i konwekcji masy, promieniowanie ciepand#322;a, absorpcja fizyczna i chemiczna, procesy adsorpcji, operacje woda - powietrze, procesy membranowe. Podrand#281;cznik jest napisany w sposób przystand#281;pny, a liczne przykand#322;ady obliczeniowe uand#322;atwiajand#261; zrozumienie materiaand#322;u. Drugie wydanie zostaand#322;o uzupeand#322;nione o takie tematy, jak: procesy destylacji, rektyfikacji, suszenia i ekstracji, budowa i hydraulika kolumn, rozprzestrzenianie siand#281; zanieczyszczeand#324; w and#347;rodowisku. Po ksiand#261;and#380;kand#281; powinien siand#281;gnand#261;and#263; nie tylko kaand#380;dy student inand#380;ynierii i ochrony and#347;rodowiska, ale równieand#380; inand#380;ynier praktyk, który chciaand#322;by pogand#322;and#281;bic swojand#261; wiedzand#281;.