Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wyoblanie ręczne [KSIĄŻKA]

Wyoblanie ręczne [KSIĄŻKA]

57.60

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Autor omawia zasady wyoblania, materiaand#322;y, urzand#261;dzenia, wyposaand#380;enie pomocnicze, operacje wyoblania, obróbkand#281; cieplnand#261; i powierzchniowand#261; wyrobów, zdobienie elementów, a takand#380;e zasady bhp, urazy i choroby zawodowe.Ksiand#261;and#380;ka band#281;dzie wartoand#347;ciowym poradnikiem warsztatowym dla rzemieand#347;lników pracujand#261;cych na wyoblarkach. Moand#380;e teand#380; byand#263; literaturand#261; uzupeand#322;niajand#261;cand#261; dla studentów wydziaand#322;ów mechanicznych politechnik, uczniów techników mechanicznych oraz inand#380;ynierów i techników mechaników zajmujand#261;cych siand#281; obróbkand#261; plastycznand#261; metali.