Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wytrzymałość materiałów [KSIĄŻKA]

Wytrzymałość materiałów [KSIĄŻKA]

62.40

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: W podrand#281;czniku w sposób kompleksowy przedstawiono zarówno podstawy wytrzymaand#322;oand#347;ci materiaand#322;ów, jak i zastosowanie metod komputerowych do rozwiand#261;zywania zagadnieand#324; z tej dziedziny.Omówiono modele jednowymiarowe (prand#281;ty), dwuwymiarowe (tarcze, pand#322;yty, powand#322;oki) i trójwymiarowe (ciaand#322;a przestrzenne) rzeczywistych obiektów mechanicznych. Zaprezentowano teoriand#281; sprand#281;and#380;ystoand#347;ci i plastycznoand#347;ci oraz obecne pogland#261;dy na temat pand#281;kania i zmand#281;czenia materiaand#322;ów. Przedstawiono zagadnienia odksztaand#322;calnoand#347;ci i wytrzymaand#322;oand#347;ci polimerów i kompozytów. Wiele z rozwaand#380;anych problemów wytrzymaand#322;oand#347;ciowych rozwiand#261;zano zarówno metodand#261; klasycznand#261;, jak i metodand#261; elementów skoand#324;czonych (MES).Uzupeand#322;nieniem podrand#281;cznika sand#261; programy MES, które sand#261; dostand#281;pne dla kaand#380;dego w Internecie, oraz zamieszczone na koand#324;cu ksiand#261;and#380;ki, w postaci kolorowych fotogramów, przykand#322;ady zastosowania MES do numerycznej analizy wytrzymaand#322;oand#347;ciowej.Podrand#281;cznik jest przeznaczony dla studentów wydziaand#322;ów mechanicznych i budowlanych politechnik oraz dla inand#380;ynierów, którzy w pracy zawodowej posand#322;ugujand#261; siand#281; nowoczesnymi metodami analizy i projektowania wytrzymaand#322;oand#347;ciowego konstrukcji.