Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Zachłanni Magdalena Żelazowska

Zachłanni  Magdalena Żelazowska

29.27

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizowaand#263;. Tytuand#322;owi "zachand#322;anni" to tzw. sand#322;oiki lokalni emigranci, jakich w Polsce tysiand#261;ce. Przyjeand#380;dand#380;ajand#261; do duand#380;ych miast po wyksztaand#322;cenie i lepszand#261; przyszand#322;oand#347;and#263;. Przeprowadzka oznacza dla nich nowe and#380;ycie i koniecznoand#347;and#263; zdobywania wszystkiego od poczand#261;tku: dachu nad gand#322;owand#261;, pracy i przyjacióand#322;. Zawieszeni miand#281;dzy miastem a rodzinnym domem odkrywajand#261;, and#380;e to, co dotand#261;d znali i czego siand#281; nauczyli, nijak nie przystaje do nowej rzeczywistoand#347;ci. and#379;eby przetrwaand#263;, muszand#261; byand#263; silni, ambitni i nigdy siand#281; nie poddawaand#263;. Sand#261; wiand#281;c zachand#322;anni - w dobrym i zand#322;ym sensie."Zachand#322;anni" to powieand#347;and#263; o przyjezdnych, która nie ocenia. Z humorem, ale i nutkand#261; goryczy opisuje codziennoand#347;and#263; przybysza, na którand#261; skand#322;adajand#261; siand#281; wynajmowane mieszkania, przypadkowi wspóand#322;lokatorzy, zaskakujand#261;ce znajomoand#347;ci i najdziwniejsze dorywcze prace. Opowiada o and#380;yciowych szansach i rozczarowaniach. Pokazuje, w jaki sposób decyzja o opuszczeniu rodzinnej miejscowoand#347;ci, dla niektórych band#281;dand#261;ca speand#322;nieniem marzeand#324;, dla innych jedynym wyjand#347;ciem, ksztaand#322;tuje and#380;ycie ludzi i ich samych. Magdalena and#379;elazowska - rocznik 1984. Z wyksztaand#322;cenia tand#322;umaczka i jand#281;zykoznawca, z zawodu marketingowiec, z zamiand#322;owania dziennikarka piszand#261;ca reportaand#380;e podróand#380;nicze. Od 10 lat mieszka w Warszawie. Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego.