Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Zaginiony posag Candace Camp

Zaginiony posag  Candace Camp

33.45

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Konflikt miand#281;dzy rodami Verrere'ów i Neville'ów rozpoczand#261;and#322; siand#281; dawno temu, kiedy Margaret Verrere porzuciand#322;a przed oand#322;tarzem Edrika Neville'a i uciekand#322;a z ukochanym do Ameryki. Razem z pannand#261; mand#322;odand#261; zniknand#281;and#322;y drogocenne klejnoty, które miaand#322;y stanowiand#263; jej wspaniaand#322;y posag. Od tej pory wzajemne pomówienia i pretensje jeszcze bardziej poróand#380;niand#322;y oba rody.Przez nastand#281;pne 150 lat tajemnica zaginionego skarbu fascynowaand#322;a kolejne pokolenia. Nikt jednak nie zbliand#380;yand#322; siand#281; ani na krok do rozwiand#261;zania zagadki...W drugiej poand#322;owie XIX wieku w rand#281;ce Cassandry Verrere niespodziewanie trafia dziennik Margaret zawierajand#261;cy wskazówki dotyczand#261;ce miejsca, gdzie ukryto klejnoty. Odnalezienie ich to dla Cassandry jedyny sposób, by uratowaand#263; zrujnowany rodzinny majand#261;tek. Niestety, jak na ironiand#281;, skarb prawdopodobnie znajduje siand#281; w posiadand#322;oand#347;ci Neville'ów?Cassandra postanawia wand#322;and#261;czyand#263; w poszukiwania sir Philipa Neville'a, którego niedawno poznaand#322;a. Philip jest sceptycznie nastawiony do zagadki sprzed lat, lecz zgadza siand#281; wziand#261;and#263; udziaand#322; w przedsiand#281;wziand#281;ciu, bo Cassandra interesuje go bardziej niand#380; legendarne kosztownoand#347;ci.Niebawem okazuje siand#281;, and#380;e zaginiony posag tak jak przed wiekami moand#380;e budziand#263; wrogoand#347;and#263; i wpand#322;ywaand#263; na ludzkie losy.