Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Zdrajcy, donosiciele i konfidenci w okupowanej Polsce 19391945 Andrzej Zasieczny

Zdrajcy, donosiciele i konfidenci w okupowanej Polsce 19391945  Andrzej Zasieczny

31.22

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Niemcy od pierwszych dni okupacji dand#261;and#380;yli nie tylko do stworzenia skutecznej administracji na zajand#281;tych ziemiach polskich i wdroand#380;enia mechanizmu ich ekonomicznej eksploatacji, ale chcieli w peand#322;ni podporzand#261;dkowaand#263; sobie Polaków i zand#322;amaand#263; ich ducha oporu. W tym celu nie tylko natychmiast wprowadzili politykand#281; krwawego terroru, mordujand#261;c juand#380; od wrzeand#347;nia 1939 r., na podstawie wczeand#347;niej przygotowanych list proskrypcyjnych, dziaand#322;aczy niepodlegand#322;oand#347;ciowych, powstaand#324;ców and#347;land#261;skich i wielkopolskich, przedstawicieli inteligencji (kontynuacjand#261; tych dziaand#322;aand#324; byand#322;a tzw. Akcja A-B), ale teand#380; rozbudowywali aparat bezpieczeand#324;stwa, w tym róand#380;ne struktury policyjne na czele z Gestapo (tajna policja polityczna). Okupanci and#347;wietnie zdawali sobie sprawand#281;, and#380;e charakter narodowy Polaków band#281;dzie ich popychaand#322; do stawiania w wieloraki sposób oporu biernego i czynnego oraz tworzenia organizacji konspiracyjnych. Dlatego jednand#261; z najwaand#380;niejszych metod zdobywania informacji i zwalczania dand#261;and#380;eand#324; niepodlegand#322;oand#347;ciowych Polaków miaand#322;o byand#263; stworzenie rozbudowanej siatki donosicieli i konfidentów oraz nakand#322;onienie wybranych osób do zdrady.