Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Zerwane więzi Diana Palmer

Zerwane więzi  Diana Palmer

29.27

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Byli maand#322;and#380;eand#324;stwem tylko jeden dzieand#324;... Rozstali siand#281; w przekonaniu, and#380;e nigdy wiand#281;cej siand#281; nie zobaczand#261;. Los chciaand#322; jednak inaczej. Po siedmiu latach Sarina i Colby spotykajand#261; siand#281; ponownie, bogatsi o bagaand#380; and#380;yciowych doand#347;wiadczeand#324;. Sand#261; samotni z wyboru, od dawna nie wierzand#261; w happy endy. Colby and#380;yje tylko pracand#261;, Sarina and#347;wietnie godzi obowiand#261;zki zawodowe z roland#261; samotnej matki. Pracujand#261; w tej samej firmie i widujand#261; siand#281; codziennie, ale celowo unikajand#261; rozmów o wspólnej przeszand#322;oand#347;ci. Oboje teand#380; skrywajand#261; tajemnice, których wyjawienie mogand#322;oby wywróciand#263; ich and#380;ycie do góry nogami...