Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Zniszcz ten dziennik Keri Smith

Zniszcz ten dziennik  Keri Smith

24.99

Producent: Grupa Wydawnicza K.E. Liber
Kategoria: Książki
Opis: ZNISZCZ TEN DZIENNIK (WRECK THIS JOURNAL) - and#347;wiatowy bestseller, którego nakand#322;ad przekroczyand#322; juand#380; ponad 2 mln egzemplarzy! To ksiand#261;and#380;ka inna niand#380; wszystkie, które dotand#261;d widzieliand#347;cie. To dziennik który pozwala przeksztaand#322;ciand#263; destrukcjand#281; w kreacjand#281;, uruchomiand#263; wyobraand#378;niand#281; i wyraziand#263; swoje emocje!Wykorzystujand#261;c pomysand#322;owo, lecz osobliwie zilustrowane szablony, uznana artystka Keri Smith zachand#281;ca do dokonywania aktów destrukcji i eksperymentów w dzienniku, aby rozbudziand#263; prawdziwy proces tworzenia. Ideand#261; dziennika jest jego kreatywne "zniszczenie", "pobrudzenie", "postarzenie" poprzez dowolnand#261;, bardzo osobistand#261;, czasem abstrakcyjnand#261;, ale zawsze twórczand#261; interpretacjand#281; zadaand#324; zaproponowanych na jego stronach. Polecenia te mogand#261; wydawaand#263; siand#281; niekonwencjonalne: dziurawienie stron, malowanie dand#322;oand#324;mi, zalewanie kawand#261;, zgniatanie kartek czy zabranie dziennika pod prysznic - nie naleand#380;y jednak rozumieand#263; ich zbyt dosand#322;ownie ale jedynie jako podpowiedzi majand#261;ce na celu wykorzystanie wand#322;asnej wyobraand#378;ni do róand#380;nych form artystycznego wyand#380;ycia siand#281; i utrwalenia swoich stanów ducha, wraand#380;eand#324; i obserwacji z otaczajand#261;cego and#347;wiata. Kaand#380;dy dziennik jest niepowtarzalnym dzieand#322;em jego twórcy oddajand#261;c jego osobowoand#347;and#263; i postrzeganie rzeczywistoand#347;ci. W TRAKCIE TWORZENIA DZIENNIKA UBRUDZISZ SIand#280;. TWOJE UBRANIE POKRYJE SIand#280; FARBand#260; ALBO INNYMI DZIWNYMI SUBSTANCJAMI. ZAMOCZYSZ SIand#280;. Band#280;DZIESZ PROSZONY O ZROBIENIE RZECZY, KTÓRE Band#280;DZIESZ PODDAWAand#262; W Wand#260;TPLIWOand#346;and#262;. Band#280;DZIESZ UBOLEWAand#262;, and#379;E KSIand#260;and#379;KA ZNAJDUJE SIand#280; W OPand#321;AKANYM STANIE. ZAMIENISZ DESTRUKCJand#280;, KTÓRA CIand#280; OTACZA, W KREACJand#280; I ZACZNIESZ and#379;Yand#262; TWÓRCZO!