Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Związkologia Ty Tashiro

Związkologia  Ty Tashiro

25.37

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Jak znaleand#378;and#263; najlepszego partnera i stworzyand#263; trwaand#322;y zwiand#261;zek oparty na prawdziwej miand#322;oand#347;ci?W ksiand#261;and#380;ce Zwiand#261;zkologia znany amerykaand#324;ski psycholog, dr Ty Tashiro, tand#322;umaczy, jak za pomocand#261; trzech kryteriów znaleand#378;and#263; miand#322;oand#347;and#263; and#380;ycia. Nasz poradnik wykorzystuje wyniki najnowszych badaand#324; psychologicznych i odpowiada na wiele trudnych pytaand#324;:* Co naprawdand#281; znaczy byand#263; szczand#281;and#347;liwie zakochanym - i dlaczego miand#322;oand#347;and#263; jest czasami tak skomplikowana?* Dlaczego przy wyborze partnera powinniand#347;my siand#281; ograniczyand#263; do trzech kryteriów - i dlaczego wiand#281;kszoand#347;and#263; ludzi nie trzyma siand#281; tej zasady?* Jakich trzech cech powinniand#347;my szukaand#263; u potencjalnego partnera, aby zwiand#281;kszyand#263; szansand#281; na znalezienie trwaand#322;ej miand#322;oand#347;ci?* Dlaczego fizyczna atrakcyjnoand#347;and#263; partnera nie gwarantuje satysfakcji z seksu?* Co sprawia, and#380;e do siebie pasujemy? W tej zabawnej i pouczajand#261;cej ksiand#261;and#380;ce dr Ty Tashiro analizuje proces zakochiwania siand#281; i tworzenia wiand#281;zi. Uznany psycholog, specjalista w dziedzinie relacji przekand#322;ada naukowe analizy i badania na jand#281;zyk zrozumiaand#322;y dla wszystkich. W ten sposób powstaand#322;a ksiand#261;and#380;ka, która raz na zawsze zmieni sposób poszukiwania miand#322;oand#347;ci. Autor wyjaand#347;nia, dlaczego nasze zdolnoand#347;ci racjonalnego podejmowania decyzji zawodzand#261; przy wyborze partnera and#380;yciowego - i podpowiada, jak moand#380;emy przestroiand#263; wand#322;asny mózg, aby wybieraand#263; mand#261;drzej.Zabawne, autentyczne historie, wiedza z zakresu demografii, socjologii, medycyny i psychologii - wszystko to sprawia, and#380;e po ksiand#261;and#380;kand#281; dr. Tashiro powinien siand#281;gnand#261;and#263; kaand#380;dy, kto chce and#380;yand#263; z ukochanand#261; osoband#261; dand#322;ugo i szczand#281;and#347;liwie.