Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Życie prywatne i erotyczne w starożytnej Grecji I Rzymie Sławomir Koper

Życie prywatne i erotyczne w starożytnej Grecji I Rzymie  Sławomir Koper

29.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: To nietypowa ksiand#261;and#380;ka, w której autor przedstawia wiele faktów pomijanych dotychczas w oficjalnych opracowaniach, naand#347;wietla wydarzenia polityczne pod kand#261;tem and#380;ycia prywatnego polityków and#347;wiata antycznego, nie obawia siand#281; pisaand#263; o sprawach, o których dotychczas wstydliwie milczaand#322;y podrand#281;czniki.Ukazuje czytelnikowi szerokand#261; panoramand#281; and#380;ycia erotycznego i rodzinnego w staroand#380;ytnej Grecji i Rzymie, obalajand#261;c wiele krand#261;and#380;and#261;cych dotychczas mitów i uproszczeand#324;. Zajmuje siand#281; fenomenem "miand#322;oand#347;ci greckiej" - heleand#324;skiego homoseksualizmu, który zdominowaand#322; caand#322;kowicie and#380;ycie seksualne i publiczne antycznej Grecji. Wskazuje na zwiand#261;zki erotyki i and#380;ycia uczuciowego z and#380;yciem politycznym, z najwaand#380;niejszymi wydarzeniami. Nie wiadomo bowiem jak potoczyand#322;aby siand#281; historia and#347;wiata staroand#380;ytnego, gdyby nie sand#322;aboand#347;ci i upodobania niektórych wand#322;adców i wodzów.