Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Życie towarzyskie w PRL Cezary Prasek

Życie towarzyskie w PRL  Cezary Prasek

21.43

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Po sukcesie ksiand#261;and#380;ki Zand#322;ota mand#322;odzieand#380; PRL, Cezary Prasek prezentuje drugand#261; odsand#322;onand#281; kulisów and#380;ycia kulturalnego w latach komunizmu. and#379;ycie towarzyskie w PRL ukazuje, jak niepostrzeand#380;enie ideologia wciskaand#322;a siand#281; niemal w kaand#380;dand#261; szczelinand#281;, jak przenikaand#322;a nawet do stylu zabaw, potaand#324;cówek, jak wand#322;adza próbowaand#322;a kawiarnie zastand#261;piand#263; and#347;wietlicami.Bo wówczas "wszystko byand#322;o politykand#261;". Równieand#380; w czasie póand#378;nego PRL-u, gdy stalinizm od szedand#322; szczand#281;and#347;liwie na karty historii. Polityczna czy teand#380; ideologiczna presja byand#322;a nadal obecna w audycjach radiowych, w nowym medium, jakim byand#322;a poczand#261;wszy od poand#322;owy lat piand#281;and#263;dziesiand#261;tych telewizja, w kinie, nawet w piosence. Emanacjand#261; tej ostatniej byand#322;y powstaand#322;e w latach szeand#347;and#263;dziesiand#261;tych festiwale piosenkarskie, których szczyt popularnoand#347;ci przypadand#322; na lata siedemdziesiand#261;te. I mimo and#380;e Polacy czand#281;sto nabierali siand#281; na wciand#261;and#380; pand#322;onne obietnice lepszego and#380;ycia, przez caand#322;y czas istnienia PRL -u na ogóand#322; opierali siand#281; odgórnej indoktrynacji. Próbowali and#380;yand#263; normalnie, chociaand#380; istniaand#322;y obszary, na których to byand#322;o bardzo trudne.